IKI- hanke

Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi

Welcome! Välkommen! Tervetuloa IKI- hankkeen kotisivuille!

IKI-hanke on päättynyt elokuussa 2021. Hankkeen materiaali on siirretty Jyväskylän yliopiston Kielikampuksen sivuille. Materiaali on myös avoimesti saatavilla Avointen oppimateriaalien kirjastossa, aoe.fi. Nämä sivut sulkeutuvat keväällä 2022.

IKI-projektet har slutat i augusti 2021. Projekt materialet har flyttats till Kielikampus -sidor vid Jyväskylä universitet. Materialet är också tillgängligt via Biblioteket för öppna lärresurser. Dessa IKI-webbsidor stängs under våren 2022.

IKI project has ended in August 2021. Project’s material has been transferred to Language Campus web pages. Material is also available in the Library of Open Educational Resources. These pages will close in spring 2022.

IKI-hankkeen käsikirja on julkaistu!

Käsikirja tarjoaa ideoita ja inspiraatiota oman toiminnan kehittämisen tueksi. Käsikirja sisältää hankkeen tutkijoiden ja opettajankouluttajien kirjoittamia tekstejä, jotka tarjoavat periaatteita toimintaan sekä aktiviteettikuvauksia, jotka ovat konkreettisia ideoita toimintaan.

Haluamme käsikirjan avulla kannustaa kielikasvattajia arvostamaan omaa työtään sekä tukea heitä luomaan uutta olemassa olevien aktiviteettien pohjalta. Kirja on kaksikielinen (suomi ja ruotsi) ja voit lukea kirjaa haluamallasi kielellä. 

Kuvaa klikkaamalla pääset lukemaan kirjaa. 

Hankkeessa mukana​

Jyväskylän yliopisto (opettajankoulutuslaitos, kasvatustieteiden laitos, kieli- ja viestintätieteiden laitos)

Turun yliopisto, Rauman kampus (Opettajankoulutuslaitos)

Åbo akademi, Vaasan yksikkö (Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta)