Ideoita kielikasvatukseen

Huom! Tätä osiota rakennetaan vasta!
Lisäämme innovaatioita hankkeen edetessä.

IKI- hanke kartoittaa kielikasvatuksen innovaatioita ja hyviä käytänteitä varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun saakka. Kartoitettuja innovaatioita voit tarkastella kolmella eri tasolla. 

Alueellisesti levinneet mallit ovat laajempia kuin yhdessä yksikössä olevia käytänteitä. Yhteisön tason innovaatiot ovat esimerkiksi koulun tai päiväkodin sisäisiä toimintamalleja. Aktiviteeteissa on opettajien ja varhaiskasvattajien yksittäisiä käytänteitä. 

Ota täältä ideoita omaan työhösi!

Innovatiivisia kielihetkiä!

IKI-vinkit

IKI- hankkeen Facebook- sivuilla julkaistut vinkit kielikasvatukseen

Alueelliset innovaatiot

Maakunnan, kunnan tai muun alueen innovaatiot.

Yhteisön innovaatiot

Koulujen ja päiväkotien innovatiiviset toimintamallit.

Aktiviteetit

Yksittäisiä aktiviteetteja ja käytänteitä oman toiminnan kehittämiseen. Vinkkejä arkipäivän toimintaan.