Hankkeen julkaisut

Hankkeessa julkaistut opinnäytetyöt

Holmila, Zoë (2019). A CLIL community at work: an ethnographic case study of a Finnish early childhood education centre. Master’s thesis in Education. Department of Teacher Education, University of Jyväskylä. Available: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64694

  • ” The thesis describes an ethnographic case study research carried out at a public early childhood education centre (ECEC) in Central Finland. The aim of the study was to gain a deep understanding of the current implementation of content and language integrated learning (CLIL) provision, with a view to how this may be developed in the future.”

Pekkarinen, Erkka (2019). A case study on the organizational innovations and challenges of a comprehensive school providing extensive bilingual education. Master’s thesis in Education. Department of Teacher Education, University of Jyväskylä. Available: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65151

  • “The goal of this case study was to document the challenges and innovative practices of a large Finnish comprehensive school organization providing an extensive bilingual education program.”

Seppälä, Sara (2020). Oppilaiden omat kielet ja niiden tukeminen peruskoulun valmistavassa opetuksessa: Opettajien kokemuksia ja käytänteitä. Pro Gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69113

  • “Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää peruskoulun valmistavan opetuksen opettajien kokemuksia oppilaiden omien kielten tukemisesta valmistavassa opetuksessa ja kartoittaa käytänteitä tukemiseen liittyen.”

Katso lisää luettavaa täältä:

Lukuvinkit

Lukuvinkkejä kielikasvatukseen liittyvästä kirjallisuudesta.

Linkkivinkit

Linkkivinkkejä materiaalipaketteihin, blogeihin ja muihin kielikasvatukseen liittyviin lähteisiin.​