Hankkeessa julkaistut artikkelit ja muut julkaisut

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (hyväksytty). StoRe-Stories make Readers. Enhancing the use of fictional literature with multilingual students. Teoksessa A. Krulatz & G. Neokleos (toimi.) Handbook of Research on Cultivating Literacy in Diverse and Multilingual Classrooms. Pennsylvania: IGI-Global.

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (2019). Yhteisöllisyys on voimavara myös lukemisessa. Onnimanni 2/2019, 30 – 31.

Aerila, J.-A. (2019). Lukeminen ja jääkiekko – Taitolajeja molemmat. Onnimanni 1/2019, 29 – 31. 

Aerila, J.-A., Kauppinen, M. & Moisio, K. (2019). StoRe (Stories make Readers) – A project for creating communities of readers. Teoksessa Open the Door for Reading. Göteborg: Erasmus+, 45 – 53. 

Aerila, J.-A., Moisio, K. & Rönkkö, M.-L. (2019). Literature and stories are meaningful. Teoksessa Open the Door for Reading. Göteborg: Erasmus+, 54 – 66.

Björklund, S.,  Hansell, K. & Tötterman-Engström, T. (2018). “Absolut ingen rädsla utan nyfikenhet” Tidigareläggning av finska – Case Nykarleby. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(4). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-kesakuu-2018/absolut-ingen-radsla-utan-nyfikenhet-tidigarelaggning-av-finska-case-nykarleby

Hansell, K., Palojärvi, A., Björklund, S. & Pärkkä, M. (2020). Kielirikasteinen varhaiskasvatus ja toinen kotimainen kieli avaimina kielitietoisuuteen ja monikielisyyteen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta,11(3). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2020/kielirikasteinen-varhaiskasvatus-ja-toinen-kotimainen-kieli-avaimina-kielitietoisuuteen-ja-monikielisyyteen

Holmila, Z. (2019). A CLIL community at work: an ethnographic case study of a Finnish early childhood education centre. Master’s thesis in Education. Department of Education, University of Jyväskylä.

Holmila, Z. & Moate, J. (2020). Children’s strategic participation in a bilingual Early Childhood Education and Care Centre. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(1). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-helmikuu-2020/childrens-strategic-participation-in-a-bilingual-early-childhood-education-and-care-centre

Kangasvieri, T. & Moate, J. (2018). Varhemmin helposti –  luokanopettajien käytännön ideoita kieltenopetuksen varhentamiseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9 (7). Saatavilla: 

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2018/varhemmin-helposti-luokanopettajien-kaytannon-ideoita-kieltenopetuksen-varhentamiseen

Kangasvieri, T. (2019). Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi. Tempus 1/2019.

Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. (2020). Kielitietoinen kirjallisuuskasvatus. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(3). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2020/kielitietoinen-kirjallisuuskasvatus

Khezri, S. (2019). Opettaja Samran Khezrin päivä. Kielikukko 2/2019, 38 – 39.

Kääntä, L., Kangasvieri, T. & Ranta-Ylitalo, L. (2020). Kielitietoisen kieltenopetuksen äärellä – IKI-hankkeen satoa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(3). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2020/kielitietoisen-kieltenopetuksen-aarella-iki-hankkeen-satoa

Pekkarinen, E. (2019). A case study on the organizational innovations and challenges of a comprehensive school providing extensive bilingual education. Master’s thesis in Education. Department of  Teacher Education, University of Jyväskylä.

Pesu, E. (2020). IKI-hankkeen satoa: Ideoita S2-pedagogiikkaan ja kielitietoisuuteen varhaiskasvatuksen arjessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(7). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2020/iki-hankkeen-satoa-ideoita-s2-pedagogiikkaan-ja-kielitietoisuuteen-varhaiskasvatuksen-arjessa

Moate, J., Lempel, L., Palojärvi, A. & Kangasvieri, T. (2021) Teacher development through language-related innovation in a decentralised educational system, Professional Development in Education, https://doi.org/10.1080/19415257.2021.1902838

Rantanen, N. (2019). Suomi toisena kielenä -opetuksen ja kielitietoisuuden kehittämistyö Rauman varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kielikukko 2/2019, 19 – 24.

Seppälä, Sara (2020). Oppilaiden omat kielet ja niiden tukeminen peruskoulun valmistavassa opetuksessa: Opettajien kokemuksia ja käytänteitä. Pro Gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto.