Hankkeessa julkaistut artikkelit ja muut julkaisut

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (hyväksytty). StoRe-Stories make Readers. Enhancing the use of fictional literature with multilingual students. Teoksessa A. Krulatz & G. Neokleos (toimi.) Handbook of Research on Cultivating Literacy in Diverse and Multilingual Classrooms. Pennsylvania: IGI-Global.

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (2019). Yhteisöllisyys on voimavara myös lukemisessa. Onnimanni 2/2019, 30 – 31.

Aerila, J.-A. (2019). Lukeminen ja jääkiekko – Taitolajeja molemmat. Onnimanni 1/2019, 29 – 31. 

Aerila, J.-A., Kauppinen, M. & Moisio, K. (2019). StoRe (Stories make Readers) – A project for creating communities of readers. Teoksessa Open the Door for Reading. Göteborg: Erasmus+, 45 – 53. 

Aerila, J.-A., Moisio, K. & Rönkkö, M.-L. (2019). Literature and stories are meaningful. Teoksessa Open the Door for Reading. Göteborg: Erasmus+, 54 – 66.

Björklund, S.,  Hansell, K. & Tötterman-Engström, T. (2018). “Absolut ingen rädsla utan nyfikenhet” Tidigareläggning av finska – Case Nykarleby. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(4). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-kesakuu-2018/absolut-ingen-radsla-utan-nyfikenhet-tidigarelaggning-av-finska-case-nykarleby

Kangasvieri, T. & Moate, J. (2018). Varhemmin helposti –  luokanopettajien käytännön ideoita kieltenopetuksen varhentamiseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9 (7). Saatavilla: 

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2018/varhemmin-helposti-luokanopettajien-kaytannon-ideoita-kieltenopetuksen-varhentamiseen

Kangasvieri, T. (2019). Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi. Tempus 1/2019.

Khezri, S. (2019). Opettaja Samran Khezrin päivä. Kielikukko 2/2019, 38 – 39.

Holmila, Z. (2019). A CLIL community at work: an ethnographic case study of a Finnish early childhood education centre. Master’s thesis in Education. Department of Education, University of Jyväskylä.

Pekkarinen, E. (2019). A case study on the organizational innovations and challenges of a comprehensive school providing extensive bilingual education. Master’s thesis in Education. Department of  Teacher Education, University of Jyväskylä.

Rantanen, N. (2019). Suomi toisena kielenä -opetuksen ja kielitietoisuuden kehittämistyö Rauman varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kielikukko 2/2019, 19 – 24.