Seminaari- ja konferenssiesitelmät

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (2019). Fiktiivisen kirjallisuuden merkitys monikielisten lasten oppimisessa. LeaLan verkostoitumisseminaari. Turun yliopisto.

Aerila, J.-A., Kauppinen, M., Hernelahti, S., Niinistö, E., Hiltunen, L. Aaltonen, A. & Sario, S. (2019). Promoting social-emotional skills of children and adolescents from the perspective of the engagement in reading. Open the Door for Reading. Milano, Italia.

Aerila, J.-A. & Moisio, K. (2019). Making children enjoy reading more – Finnish perspective. Open the Door for Reading. Brysseli, Belgia.

Aerila, J.-A. (2018). Finnish perspective for small children’s reading engagement. Open the Door for Reading. Turku, Suomi.

Björklund, S & Hansell, K. 2019. Tidigareläggning av det andra inhemska språket inom småbarnspedagogik i Finland. Nordand 14, Nordens språk som andraspråk. Copenhagen, Denmark.

Hansell, K & Björklund, S. 2019. An Early Start to Second National Language in ECEC. Multilingual Childhoods: Education, Policy and Practice. Hamar, Norway.

Kangasvieri, T., Palojärvi, A., Ranta-Ylitalo, L. & Moate, J. 2019. Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi. LinguaPeda. Helsinki, Suomi. 

Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. (2019). Stories makes readers -project concentrates on creating communities of readers. Reading cultures and libraries in change. Turku, Suomi. 

Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. (2019). Stories make Readers (StoRe) –project from the perspective of the StoRe-students. IAMTE. Lissabon, Portugali.

Moate, J., Szabó, T. P. & Kangasvieri, T. (2018) IKI- Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi. Kasvatustieteen päivät. Tampere, Suomi.

Moate, J., Kangasvieri, T., Ranta-Ylitalo, L. & Palojärvi, A. (2019) Crafting a Map and a Compass for Language Education. Kasvatustieteen päivät. Joensuu, Suomi.

Palojärvi, A., Kangasvieri, T., Ranta-Ylitalo, L. & Moate, J. (2020) Building a pathway towards innovative language education. NERA Congress. Turku, Finland.

Ranta-Ylitalo, L., Kangasvieri, T., Moate, J. & Palojärvi, A. (2019) Eläväistä kielikasvatuksen maisemaa luomassa. Kasvatustieteen päivät. Joensuu, Suomi.