Linkkivinkit

Hyödyllisiä linkkejä:

Kielten rikas maailma -sivusto: Sivusto on opetushallituksen ylläpitämä ja tarjoaa tietoa ja ideoita varhaiskasvatuksen  pedagogiseen toimintaan sekä siihen, miten kielen kehittymistä voi tukea kotona.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kielten-rikas-maailma-materiaali

Monikielisen oppijan matkassa -sivusto: Sivusto tarjoaa monipuolista tietoa ja vinkkejä monikielisten oppijoiden tukemiseen, kielitaidon arvioimiseen sekä kielitietoiseen opetukseen.

https://monikielisenoppijanmatkassa.fi/

Toiminnallista monikielisyyttä: toiminnallisuus osaksi kieltenopetusta teorian ja tehtävien avulla. Sivusto sisältää lukemista, linkkivinkkejä ja tehtäviä omaan opetukseen.

Reetta Bizetin blogi tarjoaa vinkkejä digiin ja toiminnallisuuteen eri luokka-asteilla niin alakoulun kuin myös yläkoulun puolella. Seuraa Reettaa myös Facebookissa (Reetta Bizet – Ideoita opetukseen) ja Instagramissa (@kieltenope.kuopiosta).

Heini Syyrilän kotisivulta löytyy hänen löytämiään materiaalia kieltenopetukseen. Erityisesti toiminnallisuus ja digitaalisuus näkyy Heinin linkkivalinnoissa. Heini järjestää myös koulutusta digitaalis-taktiilisesta pedagogiikasta ja toiminnallisuudesta. 

Ota koppi! -verkkosivusto: Tietoa monikielisyydestä ja sen huomioimisesta varhaikasvatuksessa ja alkuopetuksessa sekä toiminnallisia menetelmiä kielen oppimiseen. Ota koppi!- ohjelma on eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen kielen kehityksen ja osallisuuden vahvistamisen ohjelma. Kohderyhmänä ovat 4-8 -vuotiaat lapset, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi ja heidän vanhempansa. Ohjelma on  laaditty Helsingin kaupungin sosiaali-, opetus- ja terveystoimen yhteistyönä.

DivEd – Sukellus kieleen ja kulttuuriin!: Verkkosivuilla mm. materiaaleja ja blogikirjoituksia kieli- ja kulttuuritietoiseen opetukseen.

Viitottu rakkaus: Paljon materiaaleja ja toimintaideoita kielen, vuorovaikutustaitojen ja tunnetaitojen harjoitteluun. Materiaalit sopivat mm. erityislapsille, maahanmuuttajatyöhön, koteihin, puhe- ja toimintaterapeuttien työn tueksi, päiväkoteihin, esikouluihin ja kouluihin.

Lek med språket: Här hittar du ett mångsidigt material för olika språkligt inspirerande lekar och aktiviteter med barn i alla åldrar. Materialet går också att använda och anpassa till vuxna och äldre.

Tunne kieli: Verkkomateriaalin avulla voi tutustua Suomen uusiin vähemmistökieliin ja maailman kieliin. Lisäksi materiaali sisältää vinkkejä kielitietoisen pedagogiikan toteuttamiseen monikielisyyden tukemisen näkökulmasta. 
  • Honko, M., Mustonen, S. & Suur-Askola, L.-M. (toim.) 2021. Tunne kieli -verkkomateriaali. Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus & Otava. Saatavilla: https://tunnekieli.jyu.fi.

Monikielisyys näkyväksi, kielitietoutta kaikille!: Itä-Helsingin uudet Suomen kielet -hankkeessa kehitettyjä työpajoja, joiden avulla voi tehdä moninaisuutta ja kielitietoisuutta näkyvämmäksi omassa oppilaitoksessa tai yhteisössä.

  • Lehtonen, Heini & Heidi Niemelä & Heidi Hänninen & Anne Siirtola & Reetta Räty & Verna Pelkonen & Vuokko Hangaslahti & Jyrki Kalliokoski & Janne Saarikivi 2020: Monikielisyys näkyväksi, kielitietoutta kaikille! Itä-Helsingin uudet Suomen kielet –hankkeessa kehitettyjä työpajoja. Verkkomateriaali. Opetushallitus. – https://www.oph.fi/fi/opettajille/monikielisyys-nakyvaksi-kielitietoutt…

Katso lisää luettavaa täältä:

Lukuvinkit

Lukuvinkkejä kielikasvatukseen liittyvästä kirjallisuudesta.

Linkkivinkit

Linkkivinkkejä materiaalipaketteihin, blogeihin ja muihin kielikasvatukseen liittyviin lähteisiin.