Mikä on IKI?

Pedagogisia kielikasvatuksen innovaatioita kartoitetaan varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun.

Hanke vastaa kipeään tarpeeseen vahvistaa kielikasvatuksellista toimintakulttuuria ja vakiinnuttaa pedagogisia innovaatioita ja toimivia käytänteitä.


Hankkeessa tuotetaan opettajankouluttajien, opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyönä 

1) työkaluja tuleville ja jo työelämässä oleville opettajille ja varhaiskasvattajille 

2) yhteisöjen toimintakulttuuria kehittäviä käytänteitä.

Konkreettisena tuloksena syntyy tutkimusperustaisesti kehitetty kielikasvatusta ohjaava pedagoginen kartta varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Lisäksi tuotetaan avoimeen jakoon kompassi eli työkalu, jolla yhteisöt voivat kehittää omaa kielikasvatustaan soveltaen ja varioiden hankkeessa tuotettuja hyviä käytänteitä ja materiaaleja.

Tunnistaa

Oppitunteja, opetustuokioita sekä koulujen ja päiväkotien toimintaa havainnoidaan ympäri Suomen. Opettajien ja varhaiskasvattajien hyviä käytäntöjä ja pedagogisia innovaatioita.

Jakaa

Kerättyjä innovaatioita tarkastellaan hankkeen sisällä kriittisesti ja innovaatioista jaetaan hankkeen sivuilla kuvauksia, joiden avulla muut opettajat, varhaiskasvattajat ja opiskelijat voivat kehittää kielipedagogiikkaansa.

Kehittää

Hanke tarjoaa opettajille, varhaiskasvattajilla ja opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitumiseen hankkeen erilaisissa tapahtumissa. Seminaarit tarjoavat tietellistä näkökulmaa ja hankkeen kahvi- ja koulutustapahtumat antavat käytännön näkökulmaa kielikasvatukseen.

Tutustu meihin

Hankkeen tiimi Jyväskylän yliopistossa

Josephine Moate

Yliopistonlehtori

Hankkeen johtaja

JYU, opettajankoulutuslaitos

Tea Kangasvieri

Hankkeen koordinaattori, Projektitutkija

JYU, opettajankoulutuslaitos

Anu Palojärvi

Projektitutkija

JYU, opettajankoulutuslaitos

Liisa Lempel

Projektitutkija

JYU, kieli- ja viestintätieteiden laitos

Lisää materiaalia IKI- hankkeesta löydät peda.net sivuiltamme
Lisätietoja hankkeesta löydät JYU- kotisivuilta

Lähde mukaan!

IKI- hanke tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden kielikasvattajien kanssa sekä antaa työkaluja oman kielikasvatuksen kehittämiseen.

Osallistu koulutuksiin ja tapahtumiin.

Osallistumalla hankkeen tapahtumiin tutustut muihin kielikasvatuksen parissa työskenteleviin niin varhaiskasvatuksen kuin myös perusopetuksenkin puolelta.

Osallistu aineistonkeruuseen. Pyydä meidät havainnoimaan.

Hankkeessa kartoitamme suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevia hyviä käytänteitä. Kokeiletko jotain uutta? Saammeko tulla katsomaan? Ota yhteyttä!

Lähde testaamaan innovaatioita ja raportoi.

Haluatko tulla mukaan kehittämään kartoitettuja innovaatioita tai testaamaan kerättyjä innovaatioita. Ota yhteyttä!

Kiinnostuitko? Haluatko mukaan?

Ota yhteyttä!

Haluaisitko lähteä mukaan IKI- hankkeen kanssa yhteistyöhön? Etsimme koko hankkeen keston ajan uusia havainnoitavia ja hankkeemme tapahtumiin on vapaa pääsy. Tarjoamme mahdollisuuden verkostoitua muiden kielikasvatuksesta kiinnostuneiden kanssa.

Ota yhteyttä joko sähköpostitse tai vieressä olevan lomakkeen kautta.