IKI-Taru

TARU – Tarinoilla lukijaksi -menetelmät

TARU-menetelmien tarkoituksena on tukea opettajia, luokkia ja kouluja lukutaidon kehittämisessä, kirjojen pariin.

Toiminnan tavoitteena on saada

  • monikieliset oppijat lukijoiksi
  • monet kielet ja kulttuurit näkyviin ja kuuluviin kirjojen kautta
  • tekstit elämään ja kirjallisuuspainotteinen opetus lisääntymään L1/L2/L3 -kielten opetuksessa
  • yhteisölliset, lasten toimijuutta lisäävät menetelmät ja kehollisuus kielenoppimiseen.

TARU-menetelmien kautta lähdetään hakemaan hyviä kirjoja ja tarinoita, jakamaan, esittelemään ja jatkamaan niitä perinteisin ja sähköisin välinein.

Yhteisöllisyys

Tavoitteena on synnyttää lukevia yhteisöjä luokkiin, kouluihin, harrastusyhteisöihin ja koulun sidosryhmiin laajemminkin. Yhteisöllisyyttä tuetaan mm. aktivoimalla perheitä sekä luokkien ja koulujen sidosryhmiä harrastamaan lukemista ja tekemään lukemisen iloa ja lukukokemuksia näkyväksi monin tavoin. 

Lukijuus

Keskeistä on saada opettajat, oppilaat ja vanhemmat tiedostumaan omasta lukijuudestaan sekä kiinnostumaan kirjojen mahdollisuuksista oppimisessa oppilaiden muut lähiyhteisöt mukaan lukien. Tärkeää on myös lisätä opettajien omaa lukemista, lukukokemusten jakamista eri tavoin ja lastenkirjallisuuden tuntemusta.

Kirjallisuus ja kielikasvatus

IKI-TARUn tavoitteena on keskittyä monikielisten ryhmien ja kaikkien kielten tuntien kirjallisuustarjontaan ja erilaisten tekstien kautta tapahtuvaan kielikasvatukseen. IKI-TARU toteutuu sekä keräämällä lastenkirjallisuuden ja lukemisen hyviä käytäntöjä erilaisista kielen oppimisen konteksteista ja kokeilemalla ja laajentamalla näitä edelleen. Kirjallisuuspainotteisen kielenopetuksen kehittämistä varten on perustettu mentoriopettajaverkosto Raumalle ja Jyväskylään.