Vad är IKI?

Kartläggning av språkpedagogiska innovationer från småbarnspedagogiken till årskurs 9

Projektet svarar mot ett akut behov att stärka en språkfostrande verksamhetskultur genom att etablera pedagogiska innovationer och fungerande praxis.I projektet utarbetas i samarbete med lärarutbildare, lärare och lärarstuderande

1) verktyg för verksamma och blivande lärare och småbarnspedagoger

2) praxis som utvecklar verksamhetskulturen i daghems- och skolmiljöer. 

Den konkreta slutprodukten blir en forskningsbaserad och -utvecklad karta för språkpedagogik från småbarnspedagogik till åk 9. Dessutom konstrueras en kompass, dvs. verktyg i form av arbetssätt och material, som fritt kan tillämpas och varieras för att utveckla den språkrelaterade verksamheten i den egna daghems- eller skolkontexten.

Kartläggning

Lektioner, undervisningstillfällen och skolornas och daghemmens verksamhet observeras runt om i Finland. Lärarnas och småbarnpedagogernas goda praxis och pedagogiska innovationer tas tillvara.

Spridning

De insamlade innovationerna studeras kritiskt inom projektet och beskrivs på projektets hemsidor så att andra lärare, småbarnspedagoger och studerande kan använda dem som stöd i utvecklandet av den egna språkpedagogiken.

Utveckling

Projektet erbjuder lärare, småbarnspedagoger och studerande möjlighet till nätverkande via projektets olika evenemang. Seminarierna erbjuder den vetenskapliga synvinkeln medan projektets kaffe- och skolningstillfällen erbjuder den mer praktiska synvinkeln på språkpedagogik.

Kom med!

IKI-projektet erbjuder möjligheten till nätverkande med andra som är intresserade av språkpedagogik samt ger verktyg för att utveckla den egna språkpedagogiken. 

Delta i skolningar och evenemang.

Genom att delta i projektets evenemang lär du känna andra som arbetar med språkpedagogik inom småbarnspedagogiken eller den grundläggande utbildningen.

Delta i datainsamlingen. Bjud in oss för observationer.

I projektet kartlägger vi god praxis inom den finländska småbarnspedagogiken och grundskolan. Provar du på någonting nytt? Får vi komma och observera? Ta kontakt!

Testa innovationer och rapportera.

Vill du komma med och utveckla de kartlagda innovationerna eller vill du testa dem? Ta kontakt!

BLEV DU INTRESSERAD? VILL DU KOMMA MED?

Ta kontakt!

Vill du påbörja samarbete med IKI-projektet? Vi söker nya miljöer att observera genom hela projektet och alla våra evenemang har fritt inträde. Vi erbjuder möjligheten till nätverkande med andra som är intresserade av språkpedagogik. 

Ta kontakt per e-post eller via blanketten här bredvid.